Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2513(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Keskustelut :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 31. tammikuuta 2019 - Bryssel

3. Naisten johtokuntapaikat - Yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottaminen (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000123/2018) – Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner ja Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Naisten johtokuntapaikkoja koskeva direktiiviehdotus (B8-0002/2019)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000125/2018) – Heidi Hautala ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvostolle: Ehdotus direktiiviksi yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez ja Heidi Hautala esittelivät kysymykset.

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margot Parker, Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati ja Kostadinka Kuneva.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda ja Maria Gabriela Zoană.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö