Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2513(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Debatten :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 31 januari 2019 - Brussel

3. Vrouwen in raden van bestuur - Genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000123/2018) van Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner en Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, aan de Raad: Voorstel voor een richtlijn "vrouwen in raden van bestuur" (B8-0002/2019)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000125/2018) van Heidi Hautala en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Raad: Voorstel voor een richtlijn inzake genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez en Heidi Hautala lichten de vragen toe.

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Margot Parker, Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati en Kostadinka Kuneva.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda en Maria Gabriela Zoană.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Melania Gabriela Ciot.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid