Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2513(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Debaty :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 31 stycznia 2019 r. - Bruksela

3. Kobiety w zarządach - Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000123/2018), które skierowały Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner i Anna Hedh w imieniu grupy S&D, do Rady: Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach (B8-0002/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000125/2018), które skierowały Heidi Hautala i Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez i Heidi Hautala rozwinęły pytania.

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziały na pytania.

Głos zabrali Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati i Kostadinka Kuneva.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda i Maria Gabriela Zoană.

Głos zabrały Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności