Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2513(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Debatter :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel

3. Kvinnor i styrelser - Jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000123/2018) från Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner och Anna Hedh för S&D-gruppen, till rådet: Förslag till direktiv om kvinnor i styrelser (B8-0002/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000125/2018) från Heidi Hautala och Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, till rådet: Förslag till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez och Heidi Hautala utvecklade frågorna.

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati och Kostadinka Kuneva.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda och Maria Gabriela Zoană.

Talare: Věra Jourová och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy