Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 31. jaanuar 2019 - Brüssel

5. Euroopa tuleviku teemaline arutelu Soome peaministri Juha Sipiläga (arutelu)
CRE

Euroopa tuleviku teemaline arutelu Soome peaministri Juha Sipiläga (2018/2773(RSP))

Juhataja võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võttis Juha Sipilä (Soome peaminister).

Sõna võttis Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel ja Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Juha Sipilä.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar ja Anneli Jäätteenmäki.

Sõna võttis Juha Sipilä.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika