Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 31. tammikuuta 2019 - Bryssel

5. Keskustelu Suomen pääministerin Juha Sipilän kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
CRE

Keskustelu Suomen pääministerin Juha Sipilän kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2773(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Juha Sipilä (Suomen pääministeri) käytti puheenvuoron.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Lampros Fountoulis.

Juha Sipilä käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar ja Anneli Jäätteenmäki.

Juha Sipilä käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö