Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. január 31., Csütörtök - Brüsszel

5. Eszmecsere Juha Sipilä finn miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)
CRE

Eszmecsere Juha Sipilä finn miniszterelnökkel Európa jövőjéről (2018/2773(RSP))

A vita bevezetéseképpen az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Juha Sipilä (finn miniszterelnök).

Felszólal: Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke).

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pirkko Ruohonen-Lerner, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Lampros Fountoulis, független.

Felszólal: Juha Sipilä.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar és Anneli Jäätteenmäki.

Felszólal: Juha Sipilä.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat