Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d. - Briuselis

5. Diskusijos su Suomijos ministru pirmininku Juha Sipilä Europos ateities tema (diskusijos)
CRE

Diskusijos su Suomijos ministru pirmininku Juha Sipilä Europos ateities tema (2018/2773(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Juha Sipilä (Suomijos ministras pirmininkas).

Kalbėjo Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, ir Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Juha Sipilä.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar ir Anneli Jäätteenmäki.

Kalbėjo Juha Sipilä.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms)

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika