Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 31 januari 2019 - Brussel

5. Debat met de premier van Finland, de heer Juha Sipilä, over de toekomst van Europa (debat)
CRE

Debat met de premier van Finland, de heer Juha Sipilä, over de toekomst van Europa (2018/2773(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Juha Sipilä (premier van Finland).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, en Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Juha Sipilä.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar en Anneli Jäätteenmäki.

Het woord wordt gevoerd door Juha Sipilä.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid