Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 ianuarie 2019 - Bruxelles

5. Dezbatere cu prim-ministrul Finlandei, dl Juha Sipilä, privind viitorul Europei (dezbatere)
CRE

Dezbatere cu prim-ministrul Finlandei, dl Juha Sipilä, privind viitorul Europei (2018/2773(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Juha Sipilä (prim-ministrul Finlandei).

A intervenit Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, și Lampros Fountoulis, neafiliat.

A intervenit Juha Sipilä.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar și Anneli Jäätteenmäki.

A intervenit Juha Sipilä.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente.)

Ultima actualizare: 19 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate