Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 31. januára 2019 - Brusel

5. Rozprava s fínskym predsedom vlády Juhom Sipiläm o budúcnosti Európy (rozprava)
CRE

Rozprava s fínskym predsedom vlády Juhom Sipiläm o budúcnosti Európy (2018/2773(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

V rozprave vystúpil Juha Sipilä (fínsky predseda vlády).

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Juha Sipilä.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar a Anneli Jäätteenmäki.

V rozprave vystúpil Juha Sipilä.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

Posledná úprava: 19. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia