Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. január 31., Csütörtök - Brüsszel

7. A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2019/2543(RSP))

A vita időpontja: 2019. január 30. (2019.1.30-i jegyzőkönyv, 21. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan és Tunne Kelam, a PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl és Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato és Tilly Metz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Szavazás: 2019.1.31-i jegyzőkönyv, 9.16. pont .

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat