Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d. - Briuselis

7. Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2019/2543(RSP))

Diskusijos vyko 2019 m. sausio 30 d. (2019 01 30 protokolo 21 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan ir Tunne Kelam PPE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki ir Ruža Tomašić, ECR frakcijos vardu, dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl ir Renate Weber, ALDE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis ir Elena Valenciano, S&D frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Younous Omarjee, GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato ir Tilly Metz, Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Balsavimas: 2019 01 31 protokolo 9.16 punktas

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika