Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 31 januari 2019 - Brussel

7. De situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 30 januari 2019 (punt 21 van de notulen van 30.1.2019)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan en Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Stemming: punt 9.16 van de notulen van 31.1.2019.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid