Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 ianuarie 2019 - Bruxelles

7. Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2019/2543(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 30 ianuarie 2019 (punctul 21 al PV din 30.1.2019)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan și Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl și Renate Weber, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato și Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Vot: punctul 9.16 al PV din 31.1.2019.

Ultima actualizare: 19 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate