Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 31. januar 2019 - Bruselj

7. Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2019/2543(RSP))

Razprava je potekala dne 30. januarja 2019 (točka 21 zapisnika z dne 30.1.2019)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan in Tunne Kelam, v imenu skupine PPE, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki in Ruža Tomašić, v imenu skupine ECR, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl in Renate Weber, v imenu skupine ALDE, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis in Elena Valenciano, v imenu skupine S&D, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez in Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato in Tilly Metz, v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika z dne 31.1.2019.

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov