Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2170(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0462/2018

Внесени текстове :

A8-0462/2018

Разисквания :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0046

Протокол
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел

9.1. Изменения на Правилника за дейността на Парламента (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно измененията на Правилника за дейността на Парламента, засягащи глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II [2018/2170(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(За текста на регламента е необходимо мнозинството от всички членове на ЕП, а за тълкуванията и предложението за решение - обикновено мнозинство.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)
Тайно гласуване във връзка с изменение 20 (втора и трета част) (член 180а от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 и приложение 2 от протокола от 31.1.2019 г)

Изказаха се, преди гласуването, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, за да поиска докладът да бъде върнат за ново разглеждане в комисия в съответствие с член 188, параграф 2 от Правилника за дейността, и Richard Corbett (докладчик), за да се противопостави на това искане.

С електронно гласуване (228 гласа „за“, 402 гласа „против“, 15 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ТЕКСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Приети изменения: приложение "Резултати от гласувания", точка 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0046)

Тези изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия, с изключение на измененията, които въвеждат втора алинея в член 11, параграф 3д и в точки 6 и 7 от Кодекса за уместно поведение на членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните служебни задължения, както и на измененията на членове 196 и 204, които влизат в сила при откриването на първата месечна сесия след изборите за Европейски парламент, които ще се проведат през 2019 г.

Изказвания

Elmar Brok, който направи лично изявление, вследствие на изказването на William (The Earl of) Dartmouth (точка 8 от протокола от 31.1.2019 г).

Последно осъвременяване: 19 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност