Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2170(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0462/2018

Indgivne tekster :

A8-0462/2018

Forhandlinger :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0046

Protokol
Torsdag den 31. januar 2019 - Bruxelles

9.1. Ændringer til Parlamentets forretningsorden (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om ændringer til forretningsordenen der vedrører Kapitel 1 og 4 under Afsnit I; Kapitel 3 under Afsnit V; Kapitel 4 og 5 under Afsnit VII; Kapitel 1 under Afsnit VIII; Afsnit XII; Afsnit XIV og Bilag II [2018/2170(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet til forretningsordenens tekst, simpelt flertal påkrævet til fortolkningerne og forslaget til afgørelse.)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)
Hemmelig afstemning om ændringsforslag 20 (anden og tredje del) (forretningsordenens
artikel 180a)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 og Bilag 2 i protokollen af 31.1.2019)

Talere, inden afstemningen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen for at anmode om henvisning til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 188, stk. 2, og Richard Corbett (ordfører) for at gøre indsigelse mod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (228 for, 402 imod, 15 hverken/eller).

FORRETNINGSORDENENS TEKST

Vedtagne ændringsforslag: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0046)

Ændringerne træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode, med undtagelse af ændringerne om indsættelse af andet afsnit i artikel 11, stk. 3e, og punkt 6 og 7 i kodeksen for behørig adfærd for medlemmer af Europa-Parlamentet under udøvelsen af deres hverv samt ændringerne til artikel 196 og 204, som træder i kraft ved åbningen af den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Indlæg

Elmar Brok, for en personlig bemærkning som følge af William (The Earl of) Dartmouths indlæg (punkt 8 i protokollen af 31.1.2019).

Seneste opdatering: 19. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik