Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2170(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0462/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0462/2018

Συζήτηση :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0046

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

9.1. Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν: τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου Ι· το κεφάλαιο 3 του τίτλου V· τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII· το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII· τον τίτλο XII· τον τίτλο XIV και το παράρτημα II [2018/2170(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για το κείμενο του Κανονισμού και απλή πλειοψηφία για τις ερμηνείες και την πρόταση απόφασης.)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)
Μυστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 20 (2ο και 3ο μέρος) (
άρθρο 180α του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019)

Παρεμβαίνουν , πριν από την ψηφοφορία, οι Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, για να ζητήσει, βάσει του άρθρου 188 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την αναπομπή σε επιτροπή της έκθεσης, και Richard Corbett (εισηγητής), για να αντιταχθεί σε αυτό το αίτημα.

Με ΗΨ (228 υπέρ, 402 κατά, 15 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες: παράρτημα "Αποτελέσματα των Ψηφοφοριών", σημείο 1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0046)

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου, με εξαίρεση όσες προσθέτουν το δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 3ε του άρθρου 11 και στα σημεία 6 και 7 του κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και τις τροποποιήσεις στα άρθρα 196 και 204, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ με την έναρξη της πρώτης περιόδου συνόδου μετά τις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντός του 2019.

Παρεμβάσεις

Elmar Brok, επί προσωπικού θέματος, μετά τη δήλωση του William (The Earl of) Dartmouth (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου