Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2170(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0462/2018

Ingediende teksten :

A8-0462/2018

Debatten :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0046

Notulen
Donderdag 31 januari 2019 - Brussel

9.1. Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (stemming)
Volledige verslagen

Verslag tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking tot: titel I, hoofdstukken 1 en 4; titel V, hoofdstuk 3; titel VII, hoofdstukken 4 en 5; titel VIII, hoofdstuk 1; titel XII; titel XIV en bijlage II [2018/2170(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement voor de tekst van het Reglement, gewone meerderheid voor de interpretaties en het voorstel voor een besluit.)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)
Geheime stemming over amendement 20 (2e en 3e deel) (
artikel 180 bis van het Reglement)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 en bijlage 2 van de notulen van 31.1.2019)

Het woord wordt gevoerd door, voorafgaand aan de stemming, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, om op grond van artikel 188, lid 2, van het Reglement om terugverwijzing van het verslag naar de commissie te verzoeken, en Richard Corbett (rapporteur), om zich tegen dit verzoek te uiten.

Bij ES (228 voor, 402 tegen, 15 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

TEKST VAN HET REGLEMENT

Aangenomen amendementen: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0046)

De wijzigingen treden in werking op de eerste dag van de volgende vergaderperiode, met uitzondering van de wijzigingen tot invoeging van de tweede alinea van lid 3 sexies van artikel 11 en van de punten 6 en 7 van de Code voor passend gedrag voor de leden van het Europees Parlement bij de uitoefening van hun mandaat, alsook van de wijzigingen van de artikelen 196 en 204, die in werking zullen treden bij de opening van de eerste vergaderperiode na de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement, die plaatsvinden in 2019.

Het woord werd gevoerd door:

Elmar Brok, voor een persoonlijk feit, na de opmerkingen van William (The Earl of) Dartmouth (punt 8 van de notulen van 31.1.2019).

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid