Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0278(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0457/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0457/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0051

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

9.6. Προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών* (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ DU CONSEIL

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0051)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου