Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0134(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0009/2018

Ingediende teksten :

A8-0009/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0056

Notulen
Donderdag 31 januari 2019 - Brussel

9.11. Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening) en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0056)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid