Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 31. januar 2019 - Bruxelles

9.12. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/327/EU for så vidt angår forlængelse af tilladelsen til at markedsføre foderstoffer, der indeholder eller består af genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D059688/02 -; 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0057)

Seneste opdatering: 19. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik