Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 ianuarie 2019 - Bruxelles

9.12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de modificare a deciziei de punere în aplicare 2013/327/UE în ceea ce privește reînnoirea autorizației de introducere pe piață a furajelor care conțin sau constau în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0057)

Ultima actualizare: 19 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate