Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel

9.12. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om ändring av genomförandebeslut 2013/327/EU vad gäller förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av foder som innehåller eller består av genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0057)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy