Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 31. januar 2019 - Bruxelles

9.14. Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret MON 87403-majs (MON-874Ø3-1) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87403 (MON-874Ø3-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D059691/02 - 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0059)

Seneste opdatering: 19. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik