Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel

9.14. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1) (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87403 (MON-874Ø3-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D059691/02 - 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Ansvariga ledamöter: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0059)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy