Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0082/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0061

Протокол
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел

9.16. Положението във Венесуела (гласуване)
CRE

Предложение за резолюция B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 и B8-0087/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0082/2019

(за замяна на B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 и B8-0085/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White и Maria Spyraki, от името на групата PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo и Francisco Assis, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić и Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl и Renate Weber, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2019)0061)

(Предложенията за резолюции B8-0086/2019 и B8-0087/2019 отпадат.)

Изказвания

Esteban González Pons представи устно изменение с цел добавяне на нов параграф след параграф 4. Устното изменение беше прието.

Председателят направи следното изявление след гласуването:

"Имам удоволствието да обявя, че ЕП признава Juan Guaidó за легитимен временен президент на Венесуела.

ЕП е първата европейска институция, която предприема тази стъпка и ние приканваме държавите членки и върховния представител на Съюза да постъпят незабавно по същия начин, за да се приеме единна и силна позиция."

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 19 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност