Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2543(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0082/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0061

Pöytäkirja
Torstai 31. tammikuuta 2019 - Bryssel

9.16. Venezuelan tilanne (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitys B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 ja B8-0087/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0082/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 ja B8-0085/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White ja Maria Spyraki PPE-ryhmän puolesta

—   Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0061)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0086/2019 ja B8-0087/2019 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Esteban González Pons esitti suullisen tarkistuksen uuden kohdan lisämiseksi 4 kohdan jälkeen. Suullinen tarkistus hyväksyttiin käsiteltäväksi.

Puhemies antoi äänestyksen jälkeen seuraavan julkilausuman:

"Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että Euroopan parlamentti tunnustaa Juan Guaidón Venezuelan legitiimiksi väliaikaiseksi presidentiksi.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin toimielimistä ensimmäinen, joka on näin tehnyt, ja me kehotamme jäsenvaltioita ja korkeaa edustajaa tekemään viipymättä samoin yhtenäisen ja vahvan kannan omaksumiseksi."

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö