Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2543(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0082/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0061

Notulen
Donderdag 31 januari 2019 - Brussel

9.16. De situatie in Venezuela (stemming)
CRE

Ontwerpresolutie B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 en B8-0087/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0082/2019

(ter vervanging van B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 en B8-0085/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White en Maria Spyraki, namens de PPE-Fractie;

—   Ramón Jáuregui Atondo en Francisco Assis, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić en Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0061)

(Ontwerpresoluties B8-0086/2019 en B8-0087/2019 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Esteban González Pons heeft een mondeling amendement gepresenteerd om een nieuw lid toe te voegen na lid 4. Het mondelinge amendement is aangenomen.

De Voorzitter legt na de stemming de volgende verklaring af:

"Het is mij een waar genoegen aan te kondigen dat het Europees Parlement Juan Guaidó erkent als legitieme tijdelijke president van Venezuela.

Het Europees Parlement is de eerste Europese instelling die deze stap zet en wij verzoeken de lidstaten en de hoge vertegenwoordiger om onverwijld hetzelfde te doen, met als doel een enkel, sterk standpunt vast te stellen."

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid