Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2543(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0082/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0061

Protokół
Czwartek, 31 stycznia 2019 r. - Bruksela

9.16. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
CRE

Projekt rezolucji B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 i B8-0087/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0082/2019

(zastępujący B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 i B8-0085/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White i Maria Spyraki, w imieniu grupy PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Pirkko Ruohonen-Lerner, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl i Renate Weber, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0061)

(Projekty rezolucji B8-0086/2019 i B8-0087/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Esteban González Pons przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu po ust. 4. Poprawka ustna została dopuszczona.

Po zakończeniu tego głosowania Przewodniczący wygłosił następujące oświadczenie:

„Z prawdziwą przyjemnością ogłaszam, że Parlament Europejski uznaje Juana Guaidó prawowitym tymczasowym prezydentem Wenezueli.

Parlament Europejski jest pierwszą instytucją europejską, która wykonała taki gest; zachęcamy państwa członkowskie i wysoką przedstawiciel do jak najszybszego pójścia w nasze ślady, aby zająć jednolite i zdecydowane stanowisko.”

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności