Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0082/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0061

Zápisnica
Štvrtok, 31. januára 2019 - Brusel

9.16. Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrh uznesenia B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 a B8-0087/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA RC-B8-0082/2019

(nahrádzajúci B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 a B8-0085/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White a Maria Spyraki, v mene skupiny PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Pirkko Ruohonen-Lerner, v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl a Renate Weber, v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2019)0061)

(Návrhy uznesenia B8-0086/2019 a B8-0087/2019 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Esteban González Pons predložil ústny pozmeňujúci návrh, ktorým sa za odsek 4 vkladá nový odsek. Tento ústny pozmeňujúci návrh bol akceptovaný.

Predseda vystúpil po hlasovaní s týmto vyhlásením:

„S potešením Vám oznamujem, že Parlament uznal Juana Guaidóa za legitímneho dočasného prezidenta Venezuely.

Európsky parlament je prvou európskou inštitúciou, ktorá uskutočnila tento krok, a vyzývame členské štáty a vysokú predstaviteľku, aby čo najskôr urobili to isté, a tak zaujali jednotnú a silnú pozíciu.“

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Posledná úprava: 19. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia