Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0082/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0061

Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel

9.16. Situationen i Venezuela (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 och B8-0087/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0082/2019

(ersätter B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 och B8-0085/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White och Maria Spyraki, för PPE-gruppen;

—   Ramón Jáuregui Atondo och Francisco Assis, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Pirkko Ruohonen-Lerner, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl och Renate Weber, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0061)

(Resolutionsförslagen B8-0086/2019 och B8-0087/2019 bortföll.)

Inlägg:

Esteban González Pons lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att lägga till en ny punkt efter punkt 4. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Talmannen gjorde ett uttalande följande uttalande efter omröstningen:

”Det är med glädje som jag kan meddela att Europaparlamentet erkänner Juan Guaidó som Venezuelas legitima interimspresident.

Europaparlamentet är den första EU-institution som tar detta steg, och vi uppmanar medlemsstaterna och den höga representanten att göra detsamma så snart som möjligt, så att vi kan inta en gemensam och stark hållning.”

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy