Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. január 31., Csütörtök - Brüsszel

9. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


9.1. A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának az I. cím 1. és 4. fejezetét, az V. cím 3. fejezetét, a VII. cím 4. és 5. fejezetét, a VIII. cím 1. fejezetét, a XII. címet, a XIV. címet és a II. mellékletet érintő módosításáról [2018/2170(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Az eljárási szabályzat szövegéhez a parlamenti képviselők többsége szükséges, az értelmezésekhez és a határozatra irányuló javaslathoz egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)
A 20. módosításról (2. és 3. rész) titkos szavazás (Az eljárási szabályzat 180a.
cikke)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (a 2019.1.31-i jegyzőkönyv 1. és 2. melléklete)

Felszólal: a szavazás előtt Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében aki az eljárási szabályzat 188. cikkének (2) bekezdése alapján kéri, hogy a jelentést utalják vissza a bizottság elé, és Richard Corbett (előadó), aki ellenzi ezt a kérelmet.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (228 mellette, 402 ellene, 15 tartózkodás).

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGE

Elfogadott módosítások: „Szavazások eredménye” melléklet, 1. pont

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0046)

A módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba, kivéve a 11. cikk (3e) bekezdésének második albekezdéséhez és az Európai Parlament képviselőinek megfelelő munkahelyi magatartására vonatkozó kódex 6. és 7. pontjához, valamint a 196. és a 204. cikkhez fűzött módosításokat, amelyek a 2019-ben tartandó európai parlamenti választásokat követő első ülés megnyitásakor lépnek hatályba.

Felszólalások

Elmar Brok, aki személyes észrevételt tesz William (The Earl of) Dartmouth felszólílása kapcsán (2019.1.31-i jegyzőkönyv, 8. pont ).


9.2. Uniós Vámkódex: Campione d'Italia területének és a Luganói-tó olasz vizeinek belefoglalása az Unió vámterületébe ***I (szavazás)

Jelentés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0047)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.3. A közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos szabályok a 2019-es és 2020-as év vonatkozásában ***I (szavazás)

Jelentés az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok 2019-es és 2020-as év vonatkozásában történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0048)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.4. A Dominikai Köztársaság csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (szavazás)

Jelentés Ausztriának, Ciprusnak, Horvátországnak, Luxemburgnak, Portugáliának, Romániának és az Egyesült Királyságnak a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A TANÁCS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0049)


9.5. Ecuador és Ukrajna csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (szavazás)

Jelentés Ausztriának az Ecuador és Ukrajna a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0050)


9.6. Honduras csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez* (szavazás)

Jelentés Ausztriának és Romániának a Hondurasnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0051)


9.7. Belarusz és Üzbegisztán csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (szavazás)

Jelentés Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának a Belarusz és Üzbegisztán a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A TANÁCS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0052)


9.8. Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az EU, másrészről Grönland és Dánia közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulás * (szavazás)

Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0053)


9.9. 2017. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről (szavazás)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 2017. évi éves jelentésről [2018/2152(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0054)


9.10. A .eu felső szintű domainnév bevezetése és működése ***I (szavazás)

Jelentés a .eu felső szintű domainnév bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0055)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.11. A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) ***I (szavazás)

Jelentés a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) és a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0056)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.12. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepce (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabáyzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a 2013/327/EU végrehajtási határozatnak a géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepcét tartalmazó vagy abból álló takarmány forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése megújításának tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D059688/02 – 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0057)


9.13. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabáyzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D059689/02 – 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0058)


9.14. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabáyzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D059691/02 – 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Illetékes képviselők: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0059)


9.15. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapot (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabáyzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D059692/02 – 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0060)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


9.16. A venezuelai helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 és B8-0087/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0082/2019

(amely a B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 és B8-0085/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White és Maria Spyraki, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Ramón Jáuregui Atondo és Francisco Assis, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Pirkko Ruohonen-Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl és Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0061)

(A B8-0086/2019 és B8-0087/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Esteban González Pons szóbeli módosítást terjeszt elő, melynek célja egy új bekezdés beszúrása a (4) bekezdés után. A szóbeli módosítást elfogadják.

Az elnök a szavazás végén a következő nyilatkozatot teszi:

„Örömmel jelentem be, hogy az Európai Parlament Juan Guaidót ismeri el Venezuela ideiglenes legitim elnökeként.

Az Európai Parlament az első európai intézmény, amely megtette ezt a lépést, és felkérjük a tagállamokat és a főképviselőt, hogy mielőbb tegyenek hasonlóan, hogy egységes és határozott álláspontot alakítsunk ki.”

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


9.17. Éves jelentés a versenypolitikáról (szavazás)

Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2018/2102(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0062)

Felszólalások

Stelios Kouloglou.

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat