Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel

9. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Ändringar av parlamentets arbetsordning (omröstning)

9.2. En tullkodex för unionen: inkludering av kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde ***I (omröstning)

9.3. Vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 ***I (omröstning)

9.4. Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)

9.5. Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)

9.6. Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn* (omröstning)

9.7. Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)

9.8. Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark * (omröstning)

9.9. Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (omröstning)

9.10. Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu ***I (omröstning)

9.11. Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) ***I (omröstning)

9.12. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 (omröstning)

9.13. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (omröstning)

9.14. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1) (omröstning)

9.15. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (omröstning)

9.16. Situationen i Venezuela (omröstning)

9.17. Årsrapporten om konkurrenspolitik (omröstning)
Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy