Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 ianuarie 2019 - Bruxelles

10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Richard Corbett - A8-0462/2018
Fabio Massimo Castaldo, Bruno Gollnisch, Rory Palmer, Izaskun Bilbao Barandica, Notis Marias, José Inácio Faria, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák și John Howarth

Raport Marian-Jean Marinescu - A8-0003/2019
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan și Stanislav Polčák

Raport Fredrick Federley - A8-0394/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz și Alex Mayer

Situația din Venezuela (2019/2543(RSP)) - RC-B8-0082/2019
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz, Georgi Pirinski și Daniel Hannan

Raport Michel Reimon - A8-0474/2018
Notis Marias, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki și Stanislav Polčák.

Ultima actualizare: 19 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate