Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 31. januar 2019 - Bruxelles

12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Associerede udvalg

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. december 2018)

LIBE

- Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
(rådg.udv.: ITRE, IMCO, CULT (forretningsordenens artikel 54))

Udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Generel ordning for punktafgifter (omarbejdning) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: ITRE, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 104)

Betænkninger, der indeholder forslag til ikke-lovgivningsmæssige beslutninger, til en godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 99, stk. 2)

(Efter underretning af Udvalgsformandskonferencen den 11. december 2018)

INTA

- Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
rådg.udv.: DEVE

- Investeringsbeskyttelsesaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
rådg.udv.: DEVE

Seneste opdatering: 19. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik