Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 31. tammikuuta 2019 - Bryssel

12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. joulukuuta 2018)

LIBE-valiokunta

- Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
lausuntoa varten: ITRE, IMCO, CULT (työjärjestyksen 54 artikla)

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Yleinen valmisteverojärjestelmä (uudelleenlaatiminen) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: ITRE, IMCO, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

Mietinnöt, joihin sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, hyväksyntämenettelyä varten (työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohta)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 11. joulukuuta 2018)

INTA-valiokunta

- Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
lausuntoa varten: DEVE

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen sijoitussuojasopimus (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
lausuntoa varten: DEVE

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö