Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d. - Briuselis

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Susiję komitetai

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gruodžio 11 d.)

LIBE komitetas

- Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
(Nuomonė: ITRE, IMCO, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Komiteto prašymas pateikti nuomonę (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

Bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Nuomonė: ITRE, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

Pranešimai, kuriuose pateikiami ne teisėkūros pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalis)

(gavus 2018 m. gruodžio 11 d. Komitetų pirmininkų sueigos pranešimą )

INTA komitetas

  • Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas (2018/0356M(NLE)2018/0356(NLE)) Nuomonė: DEVE

- Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE)) Nuomonė: DEVE

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika