Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel

12. Beslut om vissa dokument

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 december 2018)

LIBE-utskottet

- Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO, CULT (artikel 54 i arbetsordningen))

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Allmänna regler för punktskatt (omarbetning) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: ITRE, IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

Betänkanden med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande (artikel 99.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 11 december 2018)

INTA-utskottet

- Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
rådgivande utskott: DEVE

- Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
rådgivande utskott: DEVE

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy