Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες
Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
P8_PV(2019)01-31(RCV)

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 571kWORD 101k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου