Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на имунитет
 3.Жените в управителните съвети - Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Дискусия с финландския министър-председател, г-н Юха Сипила, относно бъдещето на Европа (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Време за гласуване
  9.1.Изменения на Правилника за дейността на Парламента (гласуване)
  9.2.Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза ***I (гласуване)
  9.3.Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. ***I (гласуване)
  9.4.Присъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)
  9.5.Присъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)
  9.6.Присъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца* (гласуване)
  9.7.Присъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)
  9.8.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания * (гласуване)
  9.9.Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (гласуване)
  9.10.Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu ***I (гласуване)
  9.11.Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) ***I (гласуване)
  9.12.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 (гласуване)
  9.13.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (гласуване)
  9.14.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1) (гласуване)
  9.15.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (гласуване)
  9.16.Положението във Венесуела (гласуване)
  9.17.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Одобряване на протокола от настоящото заседание и предаване на приетите текстове
 15.График на следващите заседания
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Изменения на Правилника за дейността на Парламента - изменение 20 (втора част)
 Приложение 2 - Изменения на Правилника за дейността на Парламента - изменение 20 (трета част)
Протокол (186 kb)
06/08/2019 12:20
  Списък на присъствалите (59 kb)
17/05/2019 10:38
  Приложение 1 (7 kb)
06/08/2019 12:20
  Приложение 2 (7 kb)
06/08/2019 12:20
 
Протокол (82 kb)
06/08/2019 12:20
  Списък на присъствалите (11 kb)
17/05/2019 10:38
  Резултати от различните гласувания (36 kb)
30/09/2019 15:17
  Поименни гласувания (99 kb)
22/03/2019 10:18
 
Протокол (317 kb)
06/08/2019 12:20
  Списък на присъствалите (79 kb)
17/05/2019 10:38
  Резултати от различните гласувания (156 kb)
30/09/2019 15:17
  Поименни гласувания (577 kb)
22/03/2019 10:18
Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност