Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 3.Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια - Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιρειών (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, κ. Juha Sipilä, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Υποδοχή
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  
9.2.Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας: συμπερίληψη του δήμου Campione d’Italia και των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  
9.3.Kανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 ***I (ψηφοφορία)
  
9.4.Προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (ψηφοφορία)
  
9.5.Προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (ψηφοφορία)
  
9.6.Προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών* (ψηφοφορία)
  
9.7.Προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (ψηφοφορία)
  
9.8.Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, της Γροιλανδίας και της Δανίας * (ψηφοφορία)
  
9.9.Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (ψηφοφορία)
  
9.10.Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu ***I (ψηφοφορία)
  
9.11.Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (κανονισμός ΑΕΕ) ***I (ψηφοφορία)
  
9.12.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3 (ψηφοφορία)
  
9.13.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (ψηφοφορία)
  
9.14.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87403 (MON-874Ø3-1) (ψηφοφορία)
  
9.15.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (ψηφοφορία)
  
9.16.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  
9.17.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης και διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - τροπολογία 20 (2ο μέρος)
 Παράρτηµα 2 - Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - τροπολογία 20 (3ο μέρος)
Συνοπτικά πρακτικά (190 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (103 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1658 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (88 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (39 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (101 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (337 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (172 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (571 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου