Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 3.Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια - Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιρειών (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, κ. Juha Sipilä, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Υποδοχή
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  9.2.Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας: συμπερίληψη του δήμου Campione d’Italia και των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  9.3.Kανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 ***I (ψηφοφορία)
  9.4.Προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (ψηφοφορία)
  9.5.Προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (ψηφοφορία)
  9.6.Προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών* (ψηφοφορία)
  9.7.Προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (ψηφοφορία)
  9.8.Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, της Γροιλανδίας και της Δανίας * (ψηφοφορία)
  9.9.Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (ψηφοφορία)
  9.10.Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu ***I (ψηφοφορία)
  9.11.Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (κανονισμός ΑΕΕ) ***I (ψηφοφορία)
  9.12.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3 (ψηφοφορία)
  9.13.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (ψηφοφορία)
  9.14.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87403 (MON-874Ø3-1) (ψηφοφορία)
  9.15.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (ψηφοφορία)
  9.16.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  9.17.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης και διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - τροπολογία 20 (2ο μέρος)
 Παράρτηµα 2 - Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - τροπολογία 20 (3ο μέρος)
Συνοπτικά πρακτικά (185 kb)
06/08/2019 12:28
  Κατάσταση παρόντων (59 kb)
17/05/2019 10:40
  Παράρτημα 1 (7 kb)
06/08/2019 12:28
  Παράρτημα 2 (7 kb)
06/08/2019 12:28
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb)
06/08/2019 12:28
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
17/05/2019 10:40
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (39 kb)
30/09/2019 15:17
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (101 kb)
22/03/2019 10:18
 
Συνοπτικά πρακτικά (312 kb)
06/08/2019 12:28
  Κατάσταση παρόντων (79 kb)
17/05/2019 10:40
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (173 kb)
30/09/2019 15:17
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (571 kb)
22/03/2019 10:18
Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου