Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 31. januára 2019 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie imunity
 3.Ženy v správnych radách - Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Rozprava s fínskym predsedom vlády Juhom Sipiläm o budúcnosti Európy (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesenia)
 8.Oficiálne privítanie
 9.Hlasovanie
  9.1.Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (hlasovanie)
  9.2.Colný kódex Únie: začlenenie obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie ***I (hlasovanie)
  9.3.Pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 ***I (hlasovanie)
  9.4.Pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (hlasovanie)
  9.5.Pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (hlasovanie)
  9.6.Pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí* (hlasovanie)
  9.7.Pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (hlasovanie)
  9.8.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi EÚ, Grónskom a Dánskom * (hlasovanie)
  9.9.Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom (hlasovanie)
  9.10.Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu ***I (hlasovanie)
  9.11.Harmonizácia hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND) ***I (hlasovanie)
  9.12.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná repka olejka Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 (hlasovanie)
  9.13.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (hlasovanie)
  9.14.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 (MON-874Ø3-1) (hlasovanie)
  9.15.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (hlasovanie)
  9.16.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  9.17.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcej schôdze
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu - pozmeňujúci návrh 20 (druhá časť)
 Príloha 2 - Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu - pozmeňujúci návrh 20 (tretia časť)
Zápisnica (168 kb)
19/08/2020 16:52
  Prezenčná listina (59 kb)
17/05/2019 10:48
  Príloha 1 (7 kb)
19/08/2020 16:52
  Príloha 2 (7 kb)
19/08/2020 16:52
 
Zápisnica (83 kb)
19/08/2020 16:52
  Prezenčná listina (11 kb)
17/05/2019 10:48
  Výsledky hlasovaní (35 kb)
20/08/2020 03:07
  Hlasovania podľa mien (97 kb)
11/04/2019 16:56
 
Zápisnica (312 kb)
19/08/2020 16:52
  Prezenčná listina (70 kb)
17/05/2019 10:48
  Výsledky hlasovaní (139 kb)
20/08/2020 03:07
  Hlasovania podľa mien (547 kb)
11/04/2019 16:56
Posledná úprava: 19. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia