Seznam 
Zápis
PDF 144kWORD 35k
Čtvrtek, 31. ledna 2019 - Brusel
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Změny jednacího řádu Evropského parlamentu 

Zpráva: Richard Corbett (A8-0462/2018) (pro znění jednacího řádu požadovány hlasy většiny všech poslanců Parlamentu, pro výklady a návrh rozhodnutí požadovaná prostá většina)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou1-4
6-8
12
14-19
21-29
31
33-34
45-53
56-62
64-67
výbor+
pozměňovací návrhy příslušného výboru – oddělené hlasování20výbordílč.
1/JH+617, 27, 6
2/TAJ+380, 224, 26
3/TAJ+396, 220, 21
35výborJH+454, 186, 6
36výborJH+449, 193, 3
37výborJH+473, 145, 31
38výborJH+466, 172, 7
39výborJH+453, 180, 4
41ZvýborJH+453, 185, 5
42výborJH+469, 153, 23
43výborJH+493, 143, 8
44výborJH+487, 144, 16
54výborJH+484, 148, 10
55výborJH+510, 128, 10
63výbordílč.
1+
2+
čl. 11 § 3
pododst. 2
5Zvýborodděl.+
83+ 38 poslanců
čl. 11 za § 39výborodděl.+
10výborJH+523, 103, 11
80ENFJH
11výborodděl./EH+509, 134, 3
68S&DEH-350, 266, 28
13výbordílč.
1/JH+622, 16, 8
2/JH+493, 111, 26
za článek 175PPE+
čl. 32 § 1 výklad a za pododst. 186 + 87SS&D, ALDE, PPEJH-354, 267, 27
čl. 32 § 588S&D, ALDE, PPEJH+457, 179, 10
čl. 130 § 381GUE/NGLJH-142, 493, 4
73EFDDJH-119, 524, 5
30výbor+
32Zvýbor+
čl. 130b § 240výborJH+472, 172, 6
74EFDDJH
79EFDDJH
čl. 130a § 2, 384Z + 85ZVerts/ALEJH-340, 285, 18
čl. 211 § 876PPE+
za článek 22889revS&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALEJH+391, 236, 18
hlasování: návrh rozhodnutíJH+496, 114, 33
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR:pn.86, 87
GUE/NGL:pn.20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE:pn.13, 20 (§ 3, 4), 84, 85, 89
ENF:pn.10, 80
PPE:pn.20 (§ 3, 4)
Žádosti o oddělené hlasování
ECR:pozměňovací návrhy 5, 9, 10, 11
Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL:
pn.63
1.částcelé znění kromě slov: „nebo podobném“
2.částtato slova
PPE:
pn.13
1.částcelé znění kromě slov: „Pokud poslanec nepodepsal prohlášení týkající se tohoto kodexu, nemůže být zvolen do žádné funkce v Parlamentu nebo v jeho orgánech, nemůže být jmenován zpravodajem, a nemůže se účastnit oficiální delegace ani interinstitucionálních jednání.“
2.částtato slova
ALDE, PPE:
pn.20
1.částcelé znění kromě odstavců 3 a 4
2.částodstavec 3
3.část:odstavec 4
Různé
Pozměňovací návrhy 71, 77, 78 a 82 byly prohlášeny za nepřípustné.
Pozměňovací návrhy 69, 70 a 72 byly vzaty zpět.
O tajná hlasování požádala skupina PPE.

 2. Celní kodex Unie: zahrnutí obce Campione d´Italia a italských vod Luganského jezera do celního územní Unie ***I 

Zpráva: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda1výborJH+520, 29, 48

 3. Některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020 ***I 

Zpráva: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+605, 36, 7

 4. Přistoupení Dominikánské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * 

Zpráva: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+616, 17, 14

 5. Přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * 

Zpráva: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+613, 17, 15

 6. Přistoupení Hondurasu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * 

Zpráva: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+617, 16, 15

 7. Přistoupení Běloruska a Uzbekistánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * 

Zpráva: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+618, 15, 16

 8. Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi EU, Grónskem a Dánskem * 

Zpráva: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+566, 40, 41

 9. Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 – boj proti podvodům 

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+509, 88, 46

 10. Provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu ***I 

Zpráva: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda46revvýborJH+568, 53, 25

 11. Harmonizace hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) 

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+567, 45, 37

 12. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná řepka olejná Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 

Návrh usnesení: B8-0073/2019

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0073/2019
(výbor ENVI)
hlasování: usnesení (celé znění)JH+414, 193, 36
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

 13. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 

Návrh usnesení: B8-0074/2019

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0074/2019
(výbor ENVI)
hlasování: usnesení (celé znění)JH+385, 204, 55
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

 14. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MON 87403 (MON-874Ø3-1) 

Návrh usnesení: B8-0075/2019

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0075/2019
(výbor ENVI)
hlasování: usnesení (celé znění)JH+391, 204, 47
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

 15. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 

Návrh usnesení: B8-0076/2019

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0076/2019
(výbor ENVI)
hlasování: usnesení (celé znění)JH+465, 122, 55
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

 16. Situace ve Venezuele 

Návrhy usnesení: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení RC-B8-0082/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE)
za § 4§PPE+ústní pn.
za § 53ENF-
za § 64ENF-
5ENF-
odův. G1ENF-
za odův. G2ENF-
hlasování: usnesení (celé znění)JH+439, 104, 88
Návrhy usnesení politických skupin
B8-0082/2019PPE
B8-0083/2019ECR
B8-0084/2019ALDE
B8-0085/2019S&D
B8-0086/2019GUE/NGL
B8-0087/2019Verts/ALE
Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL, PPE:konečné hlasování
Různé
Esteban González Pons předložil tento ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod za bod 4:
„odsuzuje zadržení několika novinářů, kteří podávali zprávy o situaci ve Venezuele, a vyzývá k jejich bezodkladnému propuštění;“
Elena Valenciano (skupina S&D) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B8-0082/2019.

 17. Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže 

Zpráva: Michel Reimon (A8-0474/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 2§původní zněnídílč.
1/JH+579, 26, 29
2/JH-296, 308, 21
za § 23PPEJH+318, 303, 9
§ 34PPEEH+482, 123, 19
§původní zněnídílč.
1
2
3
4
5
6
§ 4§původní zněnídílč.
1+
2-
§ 265PPE+
§původní zněnídílč.
1
2
3
§ 28§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 319EFDDJH-184, 403, 33
§ 326GUE/NGL-
§ 387GUE/NGL-
§ 40§původní zněnídílč.
1/JH+559, 47, 21
2/JH+339, 264, 15
§ 41§původní zněnídílč.
1+
2-
za § 498GUE/NGL-
za § 641EFDDJH-223, 321, 79
§ 76§původní zněnídílč.
1+
2-
§ 78§původní zněnídílč.
1+
2-
§ 82§původní zněnídílč.
1+
2-
odův. E2PPEJH-288, 312, 22
hlasování: usnesení (celé znění)JH+468, 66, 66
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.1, 9
Verts/ALE:pn.2, 3, 9, § 2, 40
Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 2
1.část„vítá a dále podporuje strukturovaný dialog s komisařkou pro hospodářskou soutěž a snahu Komise udržovat úzkou spolupráci s členy příslušného výboru Parlamentu a jeho pracovní skupinou pro politiku hospodářské soutěže; domnívá se, že vypracovávání výročních zpráv Komise o politice hospodářské soutěže je nezbytné z hlediska demokratické kontroly; připomíná, že v posledních letech byl Parlament prostřednictvím řádného legislativního postupu zapojen do tvorby rámce pro pravidla hospodářské soutěže, například pokud jde o navrhovanou směrnici ECN +; konstatuje, že Parlamentu by rovněž měly být uděleny spolurozhodovací pravomoci, aby mohl vytvářet rámec pro pravidla hospodářské soutěže, a vyjadřuje politování nad tím, že tato oblast politiky Unie nebyla ve svém demokratickém rozměru posílena v rámci nedávných návrhů změn Smluv;“
2.část„požaduje, aby Smlouvy byly odpovídajícím způsobem změněny;“
§ 4
1.část„poukazuje na to, že Komise předložila v roce 2018 legislativní návrh na vytvoření celoevropského osobního penzijního produktu, což má být soukromý penzijní fond;“
2.část„zdůrazňuje, že tento legislativní návrh byl zpočátku inspirován mamutím americkým finančním poskytovatelem finančních služeb BlackRock, největším světovým správcem fondů aktiv, který vybudoval dvě třetiny svého impéria v hodnotě 6 bilionů USD na základě penzijních fondů, a Komise tento návrh předložila po významném lobbyingu ze strany společnosti BlackRock; vidí rovněž sílící důkazy, že obří správci aktiv, jako je BlackRock, narušují hospodářskou soutěž na reálných trzích a mezi podniky; žádá, aby byla Komise obzvláště obezřetná ohledně rizik dominantního postavení na trhu se soukromými penzijními produkty;“
§ 28
1.část„bere na vědomí rozhodnutí komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové o vyšetřování týkajícím se státní podpory pro společnost McDonalds, v němž bylo uvedeno, že nezdanění některých zisků společnosti McDonald v Lucembursku nepředstavuje nezákonnou státní podporu; domnívá se, že stávající právní předpisy EU nejsou schopné účinně bojovat proti dvojímu zdanění“
2.část„a zastavit předhánění se o co nejnižší daň z příjmu právnických osob;“
§ 40
1.část„zdůrazňuje dalekosáhlou koncentraci potravinového řetězce, kdy několik společností tvoří oligopol na světovém trhu s osivy a pesticidy, a to na úkor spotřebitelů, zemědělců, životního prostředí i biologické rozmanitosti;“
2.část„poukazuje na to, že takový oligopol způsobí, že zemědělci a spotřebitelé budou ještě více technologicky a ekonomicky závislí na několika celosvětově integrovaných platformách s jedním kontaktním místem, povede k omezené rozmanitosti osiv, přesměruje trendy v oblasti inovací pryč od modelu produkce, který by respektoval životní prostředí a biologickou rozmanitost, a v konečném důsledku v důsledku omezené konkurence způsobí zmenšení inovací a nižší kvalitu produktů; žádá Komisi, aby s ohledem na pokles příjmů v odvětví zemědělství, zejména u drobných zemědělců, zaměřila své intervence tak, aby umožnily důstojné příjmy pro zemědělce, zejména malé a střední zemědělce;“
§ 41
1.část„považuje za nezbytné, aby Komise důkladněji kontrolovala používání patentů v zemědělské oblasti;“
2.část„zneužívání této praxe klade na zemědělce nároky ohledně produkce, které omezují jejich tržní možnosti, snižuje biologickou rozmanitost pěstování a kromě omezování inovací ještě zkresluje hospodářskou soutěž; konstatuje, že doporučovaná opatření podporují růst zemědělsko-průmyslového modelu, který ovlivňuje přechod k ekologickému a ekologicky udržitelnému zemědělství;“
§ 76
1.část„zdůrazňuje, že by přístup na vnitřní trh EU měl být podmíněn souladem se sanitárními, fytosanitárními a environmentálními standardy; žádá Komisi, aby podporovala rovnocennost opatření a kontrol mezi třetími zeměmi a EU v oblasti environmentálních standardů a standardů bezpečnosti potravin, s cílem zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž; konstatuje, že nejvyšší standardy v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat mohou znamenat vyšší náklady a že snižující se standardy mohou tudíž vést k protisoutěžnímu chování;“
2.část„doporučuje, aby Komise přezkoumala způsoby rozšíření oblasti působnosti politiky hospodářské soutěže s cílem předcházet podobnému dumpingu v rámci jednotného trhu a při dovozu na jednotný trh;“
§ 78
1.část„zdůrazňuje, že by pojem „spravedlivá cena“ neměl být chápán jako nejnižší možná cena pro spotřebitele, ale že tato cena musí být přiměřená a umožňovat spravedlivé odměňování všech stran v rámci potravinového řetězce; zdůrazňuje, že se spotřebitelé nezajímají pouze o nízké ceny, ale i o dobré životní podmínky zvířat, udržitelnost životního prostředí, rozvoj venkova a o iniciativy zaměřené na snížené používání antibiotik a zabránění antimikrobiální rezistenci apod.;“
2.část„vybízí orgány členských států pro hospodářskou soutěž, aby zohledňovaly poptávku spotřebitelů po udržitelné výrobě potravin, což vyžaduje, aby se při stanovování cen potravin více zohledňovala hodnota „veřejných statků“; požaduje v této souvislosti, aby se politika EU v oblasti hospodářské soutěže nezaměřovala pouze na nejnižšího společného jmenovatele, jímž jsou „levné potraviny“; domnívá se, že při sjednávání cen ve smlouvách mezi maloobchodníky/zpracovateli a výrobci je třeba plně zohledňovat náklady na výrobu s cílem zajistit ceny, které alespoň pokryjí náklady;“
§ 82
1.část„připomíná, že se uskutečnila významná horizontální a vertikální restrukturalizace, která vedla k další konsolidaci v již koncentrovaných odvětvích osiva, agrochemie, hnojiv, genetiky zvířat a zemědělských strojů a také v odvětví zpracování a maloobchodu; yyzývá Komisi, aby v této souvislosti a poté, co skupina Bayer získala podnik Monsanto a oba společně kontrolují přibližně 24 % celosvětového trhu s pesticidy a 29 % celosvětového trhu s osivem, zajistila ochranu zájmů zemědělců a občanů EU a životního prostředí,“
2.část„a to díky komplexnímu a holistickému posouzení dopadu fúzí a nákupů dodavatelů vstupů v zemědělství, včetně výrobců přípravků na ochranu rostlin, na zemědělské podniky, tak aby zemědělci mohli mít přístup k inovativním výrobkům lepší kvality, které mají menší dopad na životní prostředí, a to za konkurenční ceny; zdůrazňuje, že by tyto fúze a nákupy mohly potenciálně poškodit hospodářskou soutěž, pokud jde o přístup k výrobkům nezbytným pro zemědělce; domnívá se, že by se měly zjednodušit a zpružnit obchodní normy u osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu rostlin pro méně významné užití.“
S&D:
§ 3
1.část„žádá Komisi, aby pečlivě analyzovala významný potenciální“
2.část„škodlivý dopad“
3.část:„navrhované fúze společností Siemens/Alstom na konkurenceschopnost evropského železničního trhu a jeho“
4.část:„nepříznivé“
5.část:„dopady na uživatele železniční dopravy,“
6.část:„kteří by čelili vyšším cenám, omezením možností a nižší úrovni služeb, kvality a inovací; konstatuje, že navrhovaná fúze pravděpodobně poškodí trhy vysokorychlostních kolejových vozidel, železničního vlaků a vlaků metra a celé železniční infrastruktury tím, že vytvoří dominantní postavení v oblasti signalizace v EU, a konkrétně v členských státech, jako je Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Rumunsko, Španělsko a Spojené království;“
§ 26
1.část„konstatuje, že předseda Komise přislíbil, že předloží návrhy na posílení spolupráce v daňové oblasti mezi členskými státy a že za tímto účelem bude stanovena povinnost odpovídat na skupinové dotazy týkající se daňových záležitostí, tak aby jeden členský stát mohl poskytnout jiným zemím veškeré informace, které jsou nezbytné ke stíhání subjektů, které se dopouštějí přeshraničních daňových úniků;“ a „předloží rovněž návrhy na daňovou reformu“
2.část„a že na základě článku 116 SFEU,“
3.část:„což zahrnuje spolurozhodování Rady a Evropského parlamentu, a to s cílem zabránit narušování podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu;“
Poslední aktualizace: 25. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí