Index 
Notulen
PDF 132kWORD 34k
Donderdag 31 januari 2019 - Brussel
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement 

Verslag: Richard Corbett (A8-0462/2018) (Meerderheid van de leden van het Parlement voor de tekst van het Reglement, gewone meerderheid voor de interpretaties en het ontwerpbesluit)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en blocamendementen 1, 4, 5, 7, -4, 6, -8, 12, 14, -19, 21, -29, 31, 33, -34, 44, 45, 46, 47, 48, -53, 56, -62, 64, -67commissie+
amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming20commissieso
1/HS+617, 27, 6
2/GS+380, 224, 26
3/GS+396, 220, 21
35commissieHS+454, 186, 6
36commissieHS+449, 193, 3
37commissieHS+473, 145, 31
38commissieHS+466, 172, 7
39commissieHS+453, 180, 4
41ScommissieHS+453, 185, 5
42commissieHS+469, 153, 23
43commissieHS+493, 143, 8
44commissieHS+487, 144, 16
54commissieHS+484, 148, 10
55commissieHS+510, 128, 10
63commissieso
1+
2+
art 11, lid 3, alinea 25Scommissieas+
83meer dan 38 leden
art 11, na lid 39commissieas+
10commissieHS+523, 103, 11
80ENFHS
11commissieas/ES+509, 134, 3
68S&DES-350, 266, 28
13commissieso
1/HS+622, 16, 8
2/HS+493, 111, 26
na art 1175PPE+
art 32, lid 1, interpretatie en na alinea 186 + 87SS&D, ALDE, PPEHS-354, 267, 27
art 32, lid 588S&D, ALDE, PPEHS+457, 179, 10
art 130, lid 381GUE/NGLHS-142, 493, 4
73EFDDHS-119, 524, 5
30commissie+
32Scommissie+
art 130 ter, lid 240commissieHS+472, 172, 6
74EFDDHS
79EFDDHS
art 180 bis, leden 2, 384S + 85SVerts/ALEHS-340, 285, 18
art 211, lid 876PPE+
na art 22889revS&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALEHS+391, 236, 18
stemming: ontwerpbesluitHS+496, 114, 33
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendementen 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR:amendementen 86, 87
GUE/NGL:amendementen 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE:amendementen 13, 20 (leden 3, 4), 84, 85, 89
ENF:amendementen 10, 80
PPE:amendement 20 (leden 3, 4)
Verzoeken om aparte stemming
ECR:amendementen 5, 9, 10, 11
Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
amendement 63
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "of gelijksoortig"
2e deeldeze woorden
PPE:
amendement 13
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "Leden zijn niet verkiesbaar als ambtsdragers van het Parlement of een van zijn organen, kunnen niet tot rapporteur worden benoemd en kunnen niet deelnemen aan een officiële delegatie of interinstitutionele onderhandelingen, zolang zij de verklaring bij deze code niet hebben ondertekend."
2e deeldeze woorden
ALDE, PPE:
amendement 20
1e deelgehele tekst zonder de leden 3 en 4
2e deellid 3
3e deellid 4
Diversen
Amendementen 71, 77, 78 en 82 zijn niet ontvankelijk verklaard.
Amendementen 69, 70 en 72 zijn ingetrokken.
Het verzoek om geheime stemming werd ingediend door de PPE-Fractie.

 2. Douanewetboek van de Unie: opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie ***I 

Verslag: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
voorlopig akkoord
voorlopig akkoord1commissieHS+520, 29, 48

 3. Voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020 ***I 

Verslag: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+605, 36, 7

 4. Toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * 

Verslag: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+616, 17, 14

 5. Toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen  

Verslag: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+613, 17, 15

 6. Toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * 

Verslag: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+617, 16, 15

 7. Toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * 

Verslag: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+618, 15, 16

 8. Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de EU, Groenland en Denemarken * 

Verslag: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+566, 40, 41

 9. Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding 

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+509, 88, 46

 10. Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam ***I 

Verslag: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord46revcommissieHS+568, 53, 25

 11. Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni‑verordening) ***I 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+567, 45, 37

 12. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3 

Ontwerpresolutie: B8-0073/2019

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0073/2019
(commissie ENVI)
stemming: resolutie (als geheel)HS+414, 193, 36
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

 13. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde maïs 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 

Ontwerpresolutie: B8-0074/2019

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0074/2019
(commissie ENVI)
stemming: resolutie (als geheel)HS+385, 204, 55
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

 14. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde maïs MON 87403 (MON-874Ø3-1) 

Ontwerpresolutie: B8-0075/2019

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0075/2019
(commissie ENVI)
stemming: resolutie (als geheel)HS+391, 204, 47
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

 15. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd katoen GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 

Ontwerpresolutie: B8-0076/2019

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0076/2019
(commissie ENVI)
stemming: resolutie (als geheel)HS+465, 122, 55
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

 16. De situatie in Venezuela 

Ontwerpresoluties: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8‑0087/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0082/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE)
na § 4§PPE+mondeling amendement
na § 53ENF-
na § 64ENF-
5ENF-
overw G1ENF-
na overw G2ENF-
stemming: resolutie (als geheel)HS+439, 104, 88
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0082/2019PPE
B8-0083/2019ECR
B8-0084/2019ALDE
B8-0085/2019S&D
B8-0086/2019GUE/NGL
B8-0087/2019Verts/ALE
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL, PPE:eindstemming
Diversen
Esteban González Pons diende het volgende mondelinge amendement tot invoeging van een nieuwe paragraaf na paragraaf 4 in:
"veroordeelt de detentie van meerdere journalisten die de situatie in Venezuela volgen en roept op tot hun onmiddellijke vrijlating;"
Elena Valenciano (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC‑B8‑0082/2019.

 17. Jaarverslag over het mededingingsbeleid 

Verslag: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 2§oorspronkelijke tekstso
1/HS+579, 26, 29
2/HS-296, 308, 21
na § 23PPEHS+318, 303, 9
§ 34PPEES+482, 123, 19
§oorspronkelijke tekstso
1
2
3
4
5
6
§ 4§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 265PPE+
§oorspronkelijke tekstso
1
2
3
§ 28§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 319EFDDHS-184, 403, 33
§ 326GUE/NGL-
§ 387GUE/NGL-
§ 40§oorspronkelijke tekstso
1/HS+559, 47, 21
2/HS+339, 264, 15
§ 41§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
na § 498GUE/NGL-
na § 641EFDDHS-223, 321, 79
§ 76§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 78§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 82§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
overw E2PPEHS-288, 312, 22
stemming: resolutie (als geheel)HS+468, 66, 66
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendementen 1, 9
Verts/ALE:amendementen 2, 3, 9, §§ 2, 40
Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 2
1e deel"is ingenomen met de gestructureerde dialoog met de commissaris voor Mededinging en met de inspanningen van de Commissie om nauw te blijven samenwerken met de leden van de bevoegde commissie van het Parlement en de werkgroep mededinging, en moedigt deze initiatieven verder aan; beschouwt het jaarverslag van de Commissie over het mededingingsbeleid als een onontbeerlijke oefening op het gebied van democratisch toezicht; herinnert eraan dat het Parlement de afgelopen jaren via de gewone wetgevingsprocedure bij de vormgeving van het kader voor de mededingingsregels is betrokken, bijvoorbeeld in de voorgestelde ECN+-richtlijn; merkt op dat het Parlement medebeslissingsbevoegdheid moet krijgen om het kader voor de mededingingsregels vorm te geven en betreurt dat de democratische dimensie van dit beleidsterrein van de Unie niet is versterkt in recente verdragswijzigingen;"
2e deel"dringt erop aan de Verdragen in die zin te wijzigen;"
§ 4
1e deel"merkt op dat de Commissie in 2018 een wetgevingsvoorstel heeft ingediend voor een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP), dat zou worden beheerd door een particulier pensioenfonds;"
2e deel"wijst erop dat dit wetgevingsvoorstel in eerste instantie uit de koker kwam van de financiëledienstverleningsgigant BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, die ongeveer twee derde van zijn imperium van 6 biljoen USD heeft gebouwd op pensioenen, en door de Commissie is voorgesteld na intensief gelobby door BlackRock; ziet ook steeds meer bewijs voor de stelling dat reusachtige vermogensbeheerders als BlackRock de mededinging in echte markten en tussen bedrijven belemmeren; verzoekt de Commissie bijzonder alert te blijven voor de risico's van een dominante positie in de markt voor particuliere pensioenproducten;"
§ 28
1e deel"neemt kennis van het besluit van de commissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, in het onderzoek naar staatssteun aan McDonald's, waarin wordt verklaard dat de niet-belasting van bepaalde winsten van McDonald's in Luxemburg geen onrechtmatige staatssteun vormt; is de mening toegedaan dat de huidige EU-wetgeving niet geschikt is om dubbele niet-belasting op doeltreffende wijze te bestrijden"
2e deel"en een eind te maken aan de race naar de bodem op het gebied van de tarieven van de vennootschapsbelasting;"
§ 40
1e deel"wijst op de verregaande concentratie in de voedselvoorzieningsketen, waarbij een paar ondernemingen een oligopolie op de wereldmarkt voor zaden en pesticiden vormen, ten nadele van zowel consumenten en landbouwers als het milieu en de biodiversiteit;"
2e deel"geeft aan dat een dergelijke structuur de landbouwers technologisch en economisch nog afhankelijker zal maken van een handvol mondiaal geïntegreerde "one-stop-shop"-platforms, tot een beperkte zaadgoeddiversiteit zal leiden, in innovatietrends zal resulteren die minder oog hebben voor het milieu en de biodiversiteit, en, uiteindelijk, ten gevolge van een gereduceerde mededinging, de innovatie en de kwaliteit van eindproducten negatief zal beïnvloeden; verzoekt de Commissie, gezien de daling van de agrarische inkomens, in het bijzonder die van kleine landbouwers, om haar optreden te richten op het mogelijk maken van waardige inkomens voor landbouwers, met name op kleine en middelgrote bedrijven;"
§ 41
1e deel"acht een meer uitputtende controle door de Commissie van het gebruik van patenten in de landbouw noodzakelijk;"
2e deel"benadrukt dat het misbruik van patenten landbouwers productie-eisen oplegt die hun marktkansen verkleinen, de biologische diversiteit van gewassen verarmen, de mededinging vervalsen en innovatie tegenhouden; merkt op dat het hier gaat om praktijken die bevorderlijk zijn voor de groei van een agro-industrieel model dat een bepalende rol speelt in de overgang naar een biologisch en ecologisch duurzame landbouw;"
§ 76
1e deel"benadrukt dat toegang tot de interne markt van de EU afhankelijk moet worden gesteld van de naleving van sanitaire, fytosanitaire en milieunormen; vraagt de Commissie om zich in te zetten voor equivalente maatregelen en controles tussen derde landen en de Europese Unie op het gebied van milieu- en voedselveiligheidsnormen, teneinde voor eerlijke concurrentie te zorgen; merkt op dat de hoogste normen op het gebied van milieu en dierenwelzijn hogere kosten met zich kunnen brengen en dat een verlaging van de normen daardoor kan leiden tot concurrentiebeperkend gedrag;"
2e deel"beveelt aan dat de Commissie onderzoekt hoe de reikwijdte van het mededingingsbeleid kan worden vergroot om dergelijke dumping, zowel binnen de eengemaakte markt als bij import op de eengemaakte markt, te voorkomen;"
§ 78
1e deel"beklemtoont dat het begrip "eerlijke prijs" niet moet worden opgevat als de laagst mogelijke prijs voor de consument, maar een redelijke prijs moet zijn die een correcte beloning voor elke schakel in de voedselvoorzieningsketen mogelijk maakt; benadrukt dat consumenten niet louter geïnteresseerd zijn in lage prijzen maar ook in andere onderwerpen, zoals onder meer dierenwelzijn, milieuduurzaamheid, plattelandsontwikkeling en initiatieven om het gebruik van antibiotica te verlagen en antimicrobiële resistentie te voorkomen;"
2e deel"moedigt de mededingingsautoriteiten van de lidstaten aan rekening te houden met de vraag van de consument naar duurzame voedselproductie, wat inhoudt dat er bij de vaststelling van voedselprijzen meer rekening moet worden gehouden met de waarde van "collectieve goederen"; vraagt in dit opzicht dat er in het Europese mededingingsbeleid niet alleen wordt gekeken naar de kleinste gemene deler van "goedkoop voedsel"; is van mening dat productiekosten terdege in aanmerking moeten worden genomen bij de prijsvorming in contracten tussen detailhandelaars/verwerkers en producenten, om te bewerkstelligen dat de prijzen ten minste de kosten dekken;"
§ 82
1e deel"wijst erop dat er ingrijpende horizontale en verticale herstructureringen hebben plaatsgevonden, die tot een nog grotere consolidatie hebben geleid in de sowieso al geconcentreerde sectoren van zaaigoed, agrochemicaliën, meststoffen, dierengenetica en landbouwmachines, en in de verwerkings- en kleinhandelssector; vraagt in deze context en naar aanleiding van de overname van Monsanto door de Bayer-groep, die samen ongeveer 24 % van de wereldwijde pesticidenmarkt en 29 % van de wereldwijde zadenmarkt controleren, dat de Commissie toeziet op de veiligstelling van de belangen van de landbouwers, burgers en het milieu in de EU,"
2e deel"door de gevolgen van fusies en overnames van leveranciers van landbouwproductiemiddelen, waaronder ook producenten van gewasbeschermingsmiddelen, aan een uitvoerige en holistische beoordeling te onderwerpen, zodat landbouwers tegen concurrerende prijzen innovatieve producten kunnen kopen die van een betere kwaliteit zijn en minder impact hebben op het milieu; onderstreept dat zulke fusies en overnames nadelig kunnen zijn voor de mededinging met betrekking tot de toegankelijkheid van essentiële producten voor landbouwers; is van mening dat de handelsnormen voor zaaigoed en teeltmateriaal voor kleinschalig gebruik moeten worden versoepeld."
S&D:
§ 3
1e deel"vraagt de Commissie een zorgvuldige analyse te maken van" en "potentiële"
2e deel"schadelijke effecten"
3e deel"van de voorgenomen fusie tussen Siemens en Alstom op de mededinging op de Europese spoorwegmarkt en de"
4e deel"negatieve"
5e deel"gevolgen voor de gebruikers"
6e deel"die zullen worden geconfronteerd met hogere prijzen, minder keuze, slechtere dienstverlening, lagere kwaliteit en minder innovatie; wijst erop dat de voorgenomen fusie de markt voor hogesnelheidsmaterieel, spoorwegen en metrolijnen naar alle waarschijnlijkheid zal schaden, evenals de hele spoorweginfrastructuur, omdat het fusiebedrijf een dominante positie in de EU zal krijgen, in het bijzonder in lidstaten als België, Denemarken, Nederland, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk;"
§ 26
1e deel"merkt op dat de voorzitter van de Commissie heeft toegezegd met voorstellen te komen om de fiscale samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren door de invoering van een verplichting om te antwoorden op groepsverzoeken met betrekking tot belastingaangelegenheden, zodat een lidstaat alle nodige informatie aan de andere lidstaten kan verstrekken om grensoverschrijdende belastingontduikers te vervolgen, en met voorstellen voor belastinghervorming"
2e deel"uit hoofde van artikel 116 VWEU"
3e deel"(medebeslissing tussen de Raad en het Parlement) om een einde te maken aan verstoring van de mededingingsvoorwaarden op de interne markt;"
Laatst bijgewerkt op: 25 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid