Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. február 11., Hétfő - Strasbourg

5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen::

- az INTA bizottság ajánlása a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a földrajzi megoszlási szintek tekintetében történő módosításáról szóló 2018. december 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egyes tőzsén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó elszámolási kötelezettség alkalmazása elhalasztott kezdőnapjainak későbbre időzítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Amennyiben az ajánlások ellen nem tesz kifogást 24 órán belül valamely képviselőcsoport vagy a legalább a minimális küszöbértéket elérő számú képviselő, azok elfogadottnak lesznek tekintendők. Ellenkező esetben szavazásra fogják bocsátani.

Az ajánlások a jelen ülésszak ideje alatt elérhetők a Parlament internetes oldalán.

Utolsó frissítés: 2019. július 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat