Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 februarie 2019 - Strasbourg

5. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie l-a informat pe Președintele Parlamentului că nu a fost formulată nicio obiecțiune în legătură cu:

- Recomandarea Comisiei INTA de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelurile de defalcare geografică (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- Recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE)2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- Recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- Recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Dacă, în termen de 24 de ore de la anunțul făcut în plen, nu se exprimă nicio opoziție față de aceste recomandări de către un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, se consideră că acestea sunt aprobate. În caz contrar, recomandările sunt supuse la vot.

Recomandările sunt disponibile pe site-ul de internet al Parlamentului pe toată durata perioadei de sesiune în curs.

Ultima actualizare: 2 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate