Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 11. februar 2019 - Strasbourg

5. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik Konference predsednikov odborov sporočil predsedniku Parlamenta, da ni bilo nasprotovanj v naslednjih zadevah:

- priporočilo odbora INTA, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede ravni geografske razčlenitve (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Če tem priporočilom v štiriindvajsetih urah ne bo nasprotovala politična skupina ali število število poslancev, ki dosegajo vsaj minimalni prag, se bo štelo, da so sprejeta. V nasprotnem primeru se bo o njih glasovalo.

Priporočila so na voljo na spletišču Parlamenta za čas tranjanja tega delnega zasedanja.

Zadnja posodobitev: 2. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov