Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 февруари 2019 г. - Страсбург

7. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (последващи действия)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от сряда, 30 януари 2019 г. (точка 11 от протокола от 30.1.2019 г).

Следователно комисиите PECH, IMCO, TRAN, JURI и LIBE могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност